Тровантите – невероятните живи камъни, които се размножават!

В централна Румъния, в област Вълча, природата е създала едни от най-изумителните каменни скулптури. Тези камъни могат не само да растат, но и да се размножават!

Някои изследователите се опитват да разгадаят тайната на „живите камъни“, способни да се движат сами.

Една от от последните версии за този феномен гласи, че тровантите – както ги наричат в Румъния, представляват силициева форма на живот и от това следва, че може би са разумни.

Лионският учен Ришар Демон твърди, че тровантите са способни да дишат, макар и много бавно – едно вдишване продължавало от три дни до две седмици. Можело дори да се напипа пулсът на камъните, макар че за това се изисквала специална свръхчувствителна апаратура.

Ученият провел няколкостотин експеримента заедно с биолога Бертран Есколие. Оказало се, че камъните са способни и да се движат, макар че за две седмици един от камъните се изместил едва с 2,5 мм. – подобно на знаменитите пълзящи камъни в Калифорния.

Първоначално изследователите на тровантите смятали, че те притежават някаква особена структура, но когато счупили няколко от тях, станало ясно, че се състоят от консолидиран пясък и минерални соли.

През 2006 г. в района на Вълча, в пясъчни кариери близо до комуната Костещи, бил открит Музей на тровантите. В колекцията му са събрани любопитни образци, най-големите, от които достигат 10м височина. „Експозицията“ под открито небе заема повече от един хектар.

Теглото, на така наречените трованти, варира от няколко грама до повече от тон. Обикновено са със заоблена форма, без остри ръбове.

Невероятното е, че на вид обикновените камъни, след дъжд започват да растат подобно на гъби. Вътрешният им строеж  е също много необичаен – ако се разцепят наполовина, също както при дърветата, могат да се различат отделни пръстени около ядро.

И до днес учените не са успели да разкрият напълно тайната. Според тях тровантите са пясъчници, които увеличават размерите си благодарение на различните минерални соли, намиращи се под тяхната обвивка. Когато повърхността се намокри тези химически съединения започват да се разширяват и да притискат пясъка, от което камъните „растат“.

Освен, че растат, камъните се размножават! Това се случва след като на повърхността на камъка се появи издутина, която след време нараства и когато стане достатъчно голяма се откъсва, подобно на митоза (равномерно разпределение на генетичния материал на майчината клетка в две дъщерни клетки).

Ако растежът на камъните може по някакъв начин да се обясни, то процесът на деление на каменното ядро не се връзва с никаква солидна логика. Целият процес на размножаване на тровантите кара някои специалисти да се замислят дали тези камъни не са някаква неизвестна досега неорганична форма на живот.

Местните жители знаят от стотици години за необикновените тровантите и не им обръщат голямо внимание. Преди, дори, са ги използвали като строителен материал.

ВИЖ НАШИТЕ СПЕЦИАЛНИ ОФЕРТИ ЗА РУМЪНИЯ ТУК: РУМЪНИЯ